Listado definitivo de oficial de albañil, a jornada completa, durante un máximo de dos meses.